Vi gör skillnad

Vår ambition är att uppnå bästa möjliga medicinska resultat inom våra behandlingsområden
och samtidigt ge förstklassigt bemötande och service till våra patienter. 

Kliniken i siffror 2021

2328

antal operationer

2474

Antal Gastro- och koloskopier

14908

Antal besök

97.2

% rekommenderar kliniken

Nu byter vi namn till Capio. Allt annat består.

Under 2022 förvärvade vårdkoncernen Capio vårdkoncernen GHP Specialty Care där vårt bolag ingår. Det innebär att GHP Gastro Center Skåne nu byter namn till Capio Gastro Center Skåne.

Allt annat är sig likt. Samma personal, samma lokal, samma vård och samma fokus på kvalitet, effektivitet och patientnöjdhet. Så oavsett om du är patient, leverantör eller samarbetspartner är du fortsatt varmt välkommen till oss på Capio Gastro Center Skåne.

Lina Vigren VD
Capio Gastro Center Skåne

Capio Gastro Center Skåne

Capio Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägar, manliga könsorgan samt gör kirurgiska ingrepp inom dessa områden. Vi utför även operationer på sköldkörtel och bisköldkörtel och erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister, hög tillgänglighet, kvalitet och service.

Angående Coronavirus

Vi får många frågor om öppettider och besök med anledning av Coronapandemin. Vi har fortfarande full kapacitet och öppettider som vanligt, måndag till fredag. Mår du bra och vi inte har meddelat dig någon ändring genomförs ditt besök, skopi eller operation som planerat. 
Observera att vi dock inte tar emot anhöriga för tillfället.


KVALITETSPOLICY

Capio Gastro Center Skåne är ett kirurgi-, urologi- och endoskopicenter i Lund som arbetar evidensbaserat med att erbjuda en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vi ska följa gällande lagar och krav och arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. Vården på GCS ska präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation och med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt har en nollvision för vårdskador.

I vårt uppdrag finns även ett åtagande om att uppfylla för verksamheten relevanta krav samt att ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet vilket i praktiken innebär att vi har en god patientsäkerhetskultur, har patientens fokus, mäter, följer upp och redovisar vårdens kvalitet och systematiskt och strukturerat arbetar med att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet utifrån uppsatta kvalitetsmål i enlighet med de lagar och krav som finns.

MILJÖPOLICY

Capio Gastro Center Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Vi ska:

  • ta miljöhänsyn vid resor och transporter
  • arbeta för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik i alla situationer där det är möjligt
  • tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
  • följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga beslutade krav
  • genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning minska vårt miljöavtryck och arbeta aktivt mot miljöpåverkan
  • arbeta med ständigt förbättringar inom miljöarbetet

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.