Vi gör skillnad

Vår ambition är att uppnå bästa möjliga medicinska resultat inom våra behandlingsområden
och samtidigt ge förstklassigt bemötande och service till våra patienter. 

Kliniken i siffror 2022

2326

antal operationer

2551

Antal Gastro- och koloskopier

14445

Antal besök

97.2

% rekommenderar kliniken

Capio Gastro Center Skåne

Capio Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägar, manliga könsorgan samt gör kirurgiska ingrepp inom dessa områden. Vi utför även operationer på sköldkörtel och bisköldkörtel och erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister, hög tillgänglighet, kvalitet och service.

2023 utsågs Capio Gastro Center Skåne av Great Place to Work till Sveriges fjärde bästa arbetsplats!

KVALITETSPOLICY

Capio Gastro Center Skåne är ett kirurgi-, urologi- och endoskopicenter i Lund som arbetar evidensbaserat med att erbjuda en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vi ska följa gällande lagar och krav och arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. Vården på GCS ska präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation och med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt har en nollvision för vårdskador.

I vårt uppdrag finns även ett åtagande om att uppfylla för verksamheten relevanta krav samt att ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet vilket i praktiken innebär att vi har en god patientsäkerhetskultur, har patientens fokus, mäter, följer upp och redovisar vårdens kvalitet och systematiskt och strukturerat arbetar med att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet utifrån uppsatta kvalitetsmål i enlighet med de lagar och krav som finns.

MILJÖPOLICY

Capio Gastro Center Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Vi ska:

  • ta miljöhänsyn vid resor och transporter
  • arbeta för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik i alla situationer där det är möjligt
  • tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
  • följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga beslutade krav
  • genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning minska vårt miljöavtryck och arbeta aktivt mot miljöpåverkan
  • arbeta med ständigt förbättringar inom miljöarbetet

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.