Hudförändringar på penis

Sprickbildning och rodnad kan orsakas av infektion eller lichen sclerosus som är en ofarlig sjukdom. Båda kan ge klåda och irritation. Behandling sker i båda fallen vanligen med salva.

Läs mer om balanit

Läs mer om lichen