Gastro Center Skåne

 

Det engagerade specialistsjukhuset

GHP Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägar, manliga könsorgan samt gör kirurgiska ingrepp inom dessa områden.

Kliniken erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister och övriga medarbetare och vi har hög tillgänglighet och service. Vi är det lilla sjukhuset med ambition att erbjuda samma höga kvalitet på operation, behandling och besked motsvarande det man kan få vid en svensk universitetsklinik.

Kliniken finns på Sankt Lars-området i Lund (vg se Hitta till oss). Vi har 3 egna operationssalar och vårdavdelning med möjlighet till inneliggande vård. GHP Gastro Center Skåne ingår i GHP Speciality Care koncernen, vars affärsidé är ”Kvalitet genom specialisering”.

Varmt välkommen!