Specialister

Lina VIGREN

Överläkare & VD

Medicinskt ansvarig läkare vid Capio Gastro Center Skåne. Medicine doktor och specialist i internmedicin, medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Hon har tidigare under många år arbetat inom Region Skåne och är disputerad inom området inflammatoriska tarmsjukdomar. Lina har en bred erfarenhet av gastroenterologi och sitter bl.a. som nationell representant för Sverige i European board of gastroenterology and hepatology och har undervisat på läkarprogrammet vid Lunds Universitet. Hon är mångårig medlem av svensk gastroentrologisk förenings utbildningsråd samt sitter i styrelsen för SOIBD som är ett nationellt forskningsnätverk för forskning inom inflammatoriska tarmsjukdomar.

Dan Sevonius

Överläkare

Medicine doktor och specialist i kirurgi sedan 1992 med specialintresse för bråckkirurgi, gallkirurgi samt tarm och ändtarmsbesvär. Har arbetat 15 år vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med ansvar för bråck och gallkirurgisk verksamhet. Har varit studierektor för blivande kirurger i Lund och haft en omfattande utbildningsverksamhet för blivande kirurger i Skåne och i hela Sverige. Är sedan 1999 medlem av styrgruppen för Svenska Bråckregistret.

Per Leveau

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 1994, är den kirurg som bland annat utför våra gallstensoperationer. Per har arbetat vid lever-gallvägsteamet vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund i många år och därefter teamet för akutkirurgi vid samma klinik. Senast som överläkare vid kirurgiska kliniken vid lasarettet i Ystad. Han har specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi framförallt sjukdomar i lever-gallvägar-bukspottkörtel med en lång erfarenhet av avancerad lever och gallvägskirurgi vid universitetssjukhus.

Marie Massalsky

Överläkare

Specialistläkare i kirurgi som tidigt haft intresse för bråck- och gallvägskirurgi. Påbörjade sin kirurgiska bana vid kirurgiska kliniken på Ystad Lasarett. Kommer närmast från Skånes Universitetssjukhus i Malmö där hon sedan 2015 arbetat på bukväggsteamet som bedriver högspecialiserad bråck- och bukväggskirurgi samt benign gallkirurgi.

Ulf Håkansson

Överläkare

Urologspecialist och överläkare sedan 20 år och har tidigare arbetet vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Ulf har en mycket bred kirurgisk erfarenhet av kirurgi inom alla delar inom den urologiska sfären och har speciellt fördjupat sig i tumörsjukdomar i testikel och penis samt operationer med korrigering av felställningar i manligt könsorgan. Har flera förtroendeuppdrag och är bland annat ledamot av Svenska Nationella Peniscancergruppen samt ofta anlitad som föreläsare om frågor som gäller mannens hälsa.

Niclas Lundin

Specialist i Urologi

Specialist i urologi sedan 2004 och har sedan 2005 en privat läkaretablering i urologi. Etableringen var först förlagd på Capio Citykliniken i Lund, men sedan 2012 har vi haft förmånen att knyta Niclas till Gastro Center Skåne. Han har en mycket omfattande erfarenhet av allt inom öppenvårdsurologin hos såväl kvinnor som män.

Rajne Söderberg

Överläkare

Specialist i urologi sedan januari 2000, har varit verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö från 1996 fram till 2010 och därefter som överläkare vid urologiska kliniken i Ystad och fristående konsult. Rajne har stor erfarenhet av alla delar inom den urologiska sfären och har bland annat varit ansvarig för Skånes Universitetssjukhus urologiska verksamhet vid Landskrona lasarett med tonvikt på transuretral kirurgi.

Ymir Saemundsson

Specialist i Urologi

Specialist i urologi sedan 2019. Tidigare arbetat vid Skånes Universitetssjukhus där han även hade rollen som studierektor för blivande urologspecialister. Lång och gedigen erfarenhet av att utreda samt operera urologiska åkommor och har haft en profil mot prostatacancer. Var på universitetssjukhuset ansvarig för bl.a. för fokalterapi av prostatacancer samt införandet av fusionsbiopsier på Skånes Universitetssjukhus.

Mark Thier

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009 och överläkare på Endokrin och Sarkomteamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg som tidigare varit processansvarig för endokrinkirurgin vid kirurgiska kliniken lasarettet i Helsingborg. Han har disputerat 2016 inom bisköldkörtlarnas sjukdomar. Mark utför sköldkörtel- och bisköldkörteloperationer.

Pall Hallgrimsson

Specialist i kirurgi sedan 2002 och överläkare samt driftansvarig läkare för Endokrin och Sarkomteamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg och har disputerat 2014 inom sköldkörtelsjukdomar. Pall utför både sköldkörtel- och bisköldkörtel-operationer.

Erik Nordenström

Docent vid Lunds Universitet och Specialist i Kirurgi sedan 2006. Erfaren endokrinkirurg och bl.a. varit patientprocessledare för endokrina tumörer i Södra Sverige. Sitter i flera nationella vårdprogramgrupper och är ansvarig för det svenska kvalitetsregistret för sköldkörtel - och bidköldkörtelkirurgi (SQRTPA).

Martin Jeremiasen

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009. Överläkare vid övre gastrointestinala teamet, Kirurgiska kliniken, SUS Lund. Bred allmänkirurgisk kompetens och ansvaring för avancerad endoskopisk terapi i matstrupe och magsäck på teamet. Disputerade 2020 inom området kirurgi med särskild inriktning på cancer inom matstrupe och magsäck.

Pauline Djerf

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009. Överläkare i kirurgi som arbetat under många år vid Övre Gastrointestinal-teamet, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Bred allmänkirurgisk kompetens med subspecialicering inom övre magtarmkanalens kirurgi inkluderande utredning, diagnosticering och behandling av reflux, sväljningsvårigheter samt cancer. Disputerade 2015 inom kirurgiska rekonstruktioner i övre magmunnsregionen. Stor erfarenhet av avancerad endoskopisk behandling av förändringar och sjukdomstillstånd i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Tidigare även varit ansvarig för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd inom övre magtarmkanalen, både endoskopisk och kirurgiskt vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ulf Hindorf

Överläkare

Medicine doktor och specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi sedan 2001. Har under många år arbetat vid Gastrokliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund och där speciellt intresserat sig för endoskopiska behandlingar av övre magtarmkanalen, gallvägarna och tjocktarmen. Ulf har en mycket bred erfarenhet av gastroenterologi och även föreläst om inflammatoriska tarmsjukdomar både nationellt och internationellt samt varit med och tagit fram nationella behandlingsriktlinjer för Crohn’s sjukdom.

Daniel Agardh

Överläkare

Specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2004. Arbetar idag som överläkare på Barn- och ungdomskliniken vid Skånes universitetssjukhus SUS med inriktning gastroenterologi och som endoskopist på Endoskiopienheten i Malmö sedan 2005. Ansvarat för uppbyggnaden av den avancerade endoskopin på barn- och ungdomar i Region Skåne. Stor erfarenhet av gastro- och koloskopier på både vuxen- och barnpatienter. Disputerade inom området celiaki 2006, blev docent 2010 och är adjungerad professor vid Lunds universitet sedan 2019.

Leif Nilsson

Överläkare

Leif är specialist i kirurgi och var mångårigt verksam på Skånes Universitetssjukhus, initialt inom kärl- och endokrinkirurgi men längre fram allt mer inom området kolorektalkirurgi och endoskopi. Leif har också mångårig internationell erfarenhet från både våra grannländer i Skandinavien och England och har på senare år helt fokuserat på endoskopiområdet. Leif Nilsson utför både gastroskopier och koloskopier hos oss.

Johanna sjövall

Överläkare

Specialist i Öron-, Näs- och Halssjukdomar och huvud/halskirurgi sedan 2009 och arbetar även på ÖNH-kliniken, SUS i Lund. Johanna har disputerat inom området huvud/halscancer 2015 och har stor klinisk erfarenhet av tumör- och övrig mjukdelskirurgi i huvud/halsområdet. Johanna är dessutom "Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery."

Johan Nilsson

Överläkare

Specialist i Öron-, Näs- och Halssjukdomar och huvud/halskirurgi sedan 2007. Johan tjänstgör även som överläkare inom huvud/halsteamet på Skånes Universitetssjukhus i Lund där han också är ansvarig för huvud/halscancerprocessen (tillsammans med Magnus Linde). Johan Nilsson är en mycket erfaren huvud/hals-kirurg och utför alla typer av mjukdelskirurgi inom öron-, näs- och halsområdet. Johan har disputerat på området huvud/halscancer.

Magnus linde

Överläkare

Specialist i Öron-, Näs- och Halssjukdomar och huvud/halskirurgi sen 2003. Tjänstgör på ÖNH-kliniken SUS i Lund där han är ansvarig för huvud/halscancer processen (tillsammans med Johan Nilsson). Dessutom partiellt verksam på Endokrin och Sarkomkirurgiska teamet på kirurgen SUS Lund. Magnus Linde är en mycket erfaren huvud/hals kirurg och utför tumör- och övrig mjukdelskirurgi i öron-, näs- och halsområdet.

EMMA NIMÉUS

Överläkare, docent

Specialist inom Kirurgi sedan 2016 och docent vid Lunds universitet. Emma Niméus tjänstgör även som överläkare på bröst och melanomteamet på Kirurgiska kliniken på Skånes Universitets sjukhus i Malmö. Emma Niméus är erfaren bröst- och melanom kirurg och utför alla typer av bröstcancer operationer samt rekonstruktiva ingrepp för symmetri, samt godartade förändringar i bröstet och melanom operationer. Emma Niméus har även utsetts till Clinical fellow av Marcus och Marianne Wallenberg.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.