Kvalitet genom specialisering

Specialister

Christer Staël von Holstein

Docent, Specialistläkare Kirurgi

Medicinskt ansvarig läkare vid GHP Gastro Center Skåne. Specialist i kirurgi sedan 1984 med bred kunskap inom hela kirurgiområdet och specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi. Arbetat under många år vid Övre Gastrointestinal-teamet, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Har bland annat fördjupat sig i endoskopisk behandling inom magsäcks- och matstrupskirurgi och tillika haft ett stort antal förtroendeuppdrag inom kirurgi, endoskopi och gastroenterologi i Sverige.

Ulf Hindorf

Överläkare

Medicine doktor och specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi sedan 2001. Har under många år arbetat vid Gastrokliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund och där speciellt intresserat sig för endoskopiska behandlingar av övre magtarmkanalen, gallvägarna och tjocktarmen. Ulf har en mycket bred erfarenhet av gastroenterologi och även föreläst om inflammatoriska tarmsjukdomar både nationellt och internationellt samt varit med och tagit fram nationella behandlingsriktlinjer för Crohn’s sjukdom.

Dan Sevonius

Överläkare

Medicine doktor och specialist i kirurgi sedan 1992 med specialintresse för bråckkirurgi, gallkirurgi samt tarm och ändtarmsbesvär. Har arbetat 15 år vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med ansvar för bråck och gallkirurgisk verksamhet. Har varit studierektor för blivande kirurger i Lund och haft en omfattande utbildningsverksamhet för blivande kirurger i Skåne och i hela Sverige. Är sedan 1999 medlem av styrgruppen för Svenska Bråckregistret.

Per Leveau

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 1994, är den kirurg som bland annat utför våra gallstensoperationer. Per har arbetat vid lever-gallvägsteamet vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund i många år och därefter teamet för akutkirurgi vid samma klinik. Är numera överläkare vid kirurgiska kliniken vid lasarettet i Ystad. Han har specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi framförallt sjukdomar i lever-gallvägar-bukspottkörtel med en lång erfarenhet av avancerad lever och gallvägskirurgi vid universitetssjukhus.

Ulf Håkansson

Överläkare

Urologspecialist och överläkare sedan 20 år och har tidigare arbetet vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Ulf har en mycket bred kirurgisk erfarenhet av kirurgi inom alla delar inom den urologiska sfären och har speciellt fördjupat sig i tumörsjukdomar i testikel och penis samt operationer med korrigering av felställningar i manligt könsorgan. Har flera förtroendeuppdrag och är bland annat ledamot av Svenska Nationella Peniscancergruppen samt ofta anlitad som föreläsare om frågor som gäller mannens hälsa.

Niclas Lundin

Specialist i Urologi

Specialist i urologi sedan 2004 och har sedan 2005 en privat läkaretablering i urologi. Etableringen var först förlagd på Capio Citykliniken i Lund, men sedan 2012 har vi haft förmånen att knyta Niclas till Gastro Center Skåne. Han har en mycket omfattande erfarenhet av allt inom öppenvårdsurologin hos såväl kvinnor som män.

Rajne Söderberg

Överläkare

Specialist i urologi sedan januari 2000, har varit verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö från 1996 fram till 2010 och därefter som överläkare vid urologiska kliniken i Ystad och fristående konsult. Rajne har stor erfarenhet av alla delar inom den urologiska sfären och har bland annat varit ansvarig för Skånes Universitetssjukhus urologiska verksamhet vid Landskrona lasarett med tonvikt på transuretral kirurgi.

Mark Thier

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009 och överläkare på Endokrin och Sarkomteamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg som tidigare varit processansvarig för endokrinkirurgin vid kirurgiska kliniken lasarettet i Helsingborg. Han har disputerat 2016 inom bisköldkörtlarnas sjukdomar. Mark utför sköldkörtel- och bisköldkörtel-operationer.

Pall Hallgrimsson

Erik Nordenström

Docent vid Lunds Universitet och Specialist i Kirurgi sedan 2006. Erfaren endokrinkirurg och bl.a. varit patientprocessledare för endokrina tumörer i Södra Sverige. Sitter i flera nationella vårdprogramgrupper och är ansvarig för det svenska kvalitetsregistret för sköldkörtel - och bidköldkörtelkirurgi (SQRTPA).

Oliver Hultman Patschan

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.