Mark Thier

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009 och överläkare på Endokrin och Sarkomteamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg som tidigare varit processansvarig för endokrinkirurgin vid kirurgiska kliniken lasarettet i Helsingborg. Han har disputerat 2016 inom bisköldkörtlarnas sjukdomar. Mark utför sköldkörtel- och bisköldkörtel-operationer.