Gastroskopi (narkos finns)

OBS BMI < 40 krävs

Allmänt

Gastroskopi är en undersökning där en mjuk och böjlig styrbar slang (gastroskop) förs ned via munnen så att man kan undersöka matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Via instrumentets kamera överförs bilder av slemhinnan till en bildskärm. Undersökningen visar om det finns till exempel inflammation, sår, polyper eller andra tumörer. Läkaren kan via gastroskopet även ta vävnadsprov från slemhinnorna, ta bort polyper eller vidga förträngningar. Vävnadsproven undersöks senare av patolog för att se om det till exempel finns cellförändringar, cancer eller magsårsbakterier i magsäcken.

Förberedelser

Inför undersökningen skall man fasta, det vill säga man får inte äta senare än 6 timmar före undersökningen men man kan dricka klara drycker (till exempel vatten, saft, the eller kaffe men inte till exempel mjölk, fruktjuice, yoghurt, filmjölk) fram till 2 timmar före undersökningen. Du får skriftliga instruktioner tillsammans med kallelsen till undersökningen.

Om man använder blodförtunnande läkemedel (till exempel Waran, Plavix, Eliquis med flera), eller om man har en inopererad hjärtklaff, skall man i god tid meddela mottagningen, då detta ibland kräver särskilda förberedelser.

Hur går undersökningen till?

För en till två av tio undersökta fungerar det bra att vara vaken men för de allra flesta rekommenderar vi att undersökningen görs i narkos med det mycket snabbverkande narkosmedlet Propofol. Detta gäller om man inte har allvarliga hjärt/lung- eller andra sjukdomar. Före undersökningen får man dricka lite vatten med Minifom för att minska bubblor i magsäcken. För de som vill vara vakna måste man också spreja lokalbedövning i svalget, detta för att dämpa kväljningsreflexerna. Vid undersökningen ligger man på vänster sida. En bitring placeras mellan tänderna för att skydda tänderna och instrumentet. Undersökningen gör inte ont men kan upplevas som obehaglig om man är vaken men man känner inte om vävnadspover tas från slemhinnan. Man kan andas som vanligt, genom näsa/mun även vid narkos. Undersökningen tar cirka 5-10 minuter.

Observera: Vi rekommenderar propofolnarkos i samband med undersökning men det innebär att man inte får köra bil eller cykla samma dag eller kväll och man bör inte heller göra andra uppgifter som kräver skärpt balans eller uppmärksamhet!

Efter undersökningen

Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt. Om vävnadsprover skickats för mikroskopisk granskning av patolog är analysen oftast klar inom 3 – 5 veckor. Man får svar på vävnadsprov av inremitterande läkare alternativ via brev, återbesök eller telefontid.

Får man narkos kan man äta och dricka så fort man har vaknat men om man fått bedövningen i svalget får man vänta till den har släppt efter ca 50 – 60 minuter. Prova att dricka lite vatten först för att se att man inte sväljer fel.

Hur lång tid tar hela besöket?

Om man varit vaken under undersöknigen tar hela besöket cirka 30 minuter. Om man fått narkos cirka 60 till 80 minuter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.