Sköldkörtel- och bisköldkörtel

Besvär och sjukdomar

Med endokrinkirurgi avses operationer på hormonproducerande körtlar i kroppen som antingen sitter på halsen eller är belägna i bukhålan. Vid GHP Gastro Center Skåne kan våra specialistläkare utreda och behandla sjukdomar i sköldkörteln och bisköldkörtlarna som sitter på halsen. Med hjälp av blodprovstagning, ultraljudsundersökning, vävnadsprov och vid behov även andra röntgenundersökningar som skiktröntgen och scintigrafi kan man, i de flesta fall, få en säker diagnos.

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen genom ett samspel mellan hypofyshormonet TSH och ämnesomsättningshormonerna T3 och T4. Den är belägen på halsen och sitter framför och något nedom struphuvudet. Bakom sköldkörteln sitter bisköldkörtlarna, 2 stycken på vardera sida. De styr kalkbalansen i kroppen genom insöndring av parathormon som ökar mängden fritt cirkulerande kalk i blodbanan. De vanligast förekommande sjukdomarna i sköldkörteln och bisköldkörtlarna kan behandlas på GHP Gastro Center Skåne, och kommer kortfattat att beskrivas nedan.

Den vanligaste orsaken till att patienten söker sjukvård för besvär inom detta område är följande:

- Kännbar, nytillkommen knuta på halsen med eller utan tryckbesvär, sväljningsbesvär eller andningsbesvär.

- Känd struma som tillvuxit och börjat besvära patienten.

- Vid hälsokontroll på vårdcentralen där ämnesomsättningshormoner kontrolleras kan problem med sköldkörteln avslöjas.

- Vanliga rubbningar är överfunktion med följande besvär: viktminskning, nervositet, oro, svettningar, darrningar, sömnbesvär. Orsaken är oftast s.k. giftstruma eller en knuta i sköldkörteln som överproducerar ämnesomsättningshormon.

- Vid nedsatt ämnesomsättning besväras patienten av viktupgång, depression, ångest, lättfrusenhet. Orsaken kan t.ex. vara en tidigare genomgången inflammation i sköldkörteln. Behandling är enbart ersättning av ämnesomsättningshormon i form av tabletter.

- Förändringar i sköldkörteln kan ibland synas på röntgenundersökningar som utförts för att utreda andra misstänkta sjukdomar, och får sedan utredas separat.

- Kalkvärden i blodet kontrolleras vid utredning av många olika sjukdomar bland annat vid njurstensproblem, hjärta/kärlsjukdomar och njursjukdomar. På många vårdcentraler ingår numera kalk i rutinprovtagningen. Om förhöjda kalkvärden i blodet uppdagas, kontrolleras bisköldkörtelhormonet (PTH) och om det också är förhöjt, remitteras patienten för ställningstagande till operation hos endokrinkirurg.

- Utredning av ovannämnda besvär innebär blodprovtagning, manuell undersökning av sköldkörteln (palpation), vävnadsprov med finnålspunktion samt ultraljud. Vid förhöjt kalkvärde kan även 24 timmars urinsamling behövas.

- Struma är en helt godartad förstoring av sköldkörteln som kan ge besvär i form av tryck på halsen. Ämnesomsättningen kan också, men behöver inte, vara påverkad. Ibland är förstoringen ensidig, och då kan man operera bort endast den förstorade delen dvs halva sköldkörteln, men ibland måste man ta bort hela. Om ämnesomsättningen innan operationen var normal, behöver man oftast inte äta hormontabletter (Levaxin), förutom i de fall hela sköldkörteln behöver avlägsnas. Då måste man ha livslång behandling med ämnesomsättnings-hormon i form av dagligt intag av tabletter (Levaxin)

- Cystor i sköldkörteln är en vanlig orsak till, knuta på halsen som också kan ge tryckbesvär. När de uppkommer kan man med fördel tömma dem genom punktion med en nål som styrs med hjälp av ultraljud. Cystor i sköldkörteln kan komma tillbaka och om de är ofta återkommande och ger besvär kan man behöva operera.

- Cellförändringar i sköldkörteln. Ibland finner man vid utredning av knutor i sköldkörteln med punktion, cellförändringar som kan misstänkas vara förstadier till cancer. Analysen av dessa cellprov kan var mycket svår och om man inte kan få en helt säker diagnos enbart med hjälp av ultraljud och vävnadsprov måste man operara bort den delen av sköldkörteln varifrån provet togs. Patologen får då ett helt vävnadsprov att analysera vilket kraftigt ökar möjligheten för att en korrekt diagnos kan ställas.

- Överfunktion i bisköldkörtlar: En eller flera av 4 bisköldkörtlarna som reglerar kalkvärdet, överproducerar parathormon vilket höjer kalkvärdet i blodet och kan i längden leda till bl.a. benskörhet, njurfunktionsnedsättning, trötthet och symtom från muskler och leder. I ca 85% av fallen är det en av totalt fyra körtlar som är sjuk. Med ultraljud och även scintigrafi kan man ofta se vilken körtel som behöver opereras bort.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.