Testikeloperation

Operation av icke nedvandrad testikel, vävnadsprovtagning eller borttagande av testikel görs oftast i narkos, men kan också utföras i lokalbedövning. Du går hem samma dag, men får räkna med att pungen kan vara svullen och blåfärgad ett par veckor.  De första dagarna får du räkna med att det gör lite ont, värken avtar sedan successivt.