Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du har rätt att vända dig till en annan vårdgivare med kortare väntetid om den beräknade väntetiden hos din planerade vårdgivare är längre än 3 månader. GHP Gastro Center Skåne har vårdgarantiavtal inom områdena urologi, gynekologi och kirurgi. Detta omfattar förutom besök, behandling och operation även gastro- och koloskopi.

Patienter från Region Skåne kan söka information om vårdgarantin genom att ringa Sjukvårdsupplysningen 1177 eller läsa vidare här.

Patienter från övriga landsting som vill söka vård hos oss behöver ett godkännande från hemlandstinget. Du kan gå in på ditt hemlandstings hemsida och läsa om vilka regler som gäller för dig. De olika landstingens adresser och kontaktuppgifter angående vårdgarantin och väntetider finner du på www.1177.se  där du kan gå in på just ditt landsting och sedan söka på ordet vårdgaranti.