Gastro Center
Skåne

Gallbesvär

Gallsten är mycket vanligt och nästan aldrig farligt. Gallstenar är ett slags kristaller som bildas oftare om man är överviktig, har vissa sjukdomar, ärvda anlag och om man äter mycket fet mat. Ungefär var tredje kvinna och var femte man över 40 år drabbas av sjukdomen. Risken ökar ju äldre man blir. Om man har gallstensbesvär blir man ofta hjälpt av smärtstillande och kramplösande läkemedel.


Gallsten kan också leda till att man får inflammation i gallblåsan, gallgångarna eller bukspottskörteln. Då får man ont i magen som inte går över och ofta även feber. Dessa tillstånd kan vara farliga. Om man plötsligt får mycket ont i magen ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.


Om gallstenar i gallblåsan orsakar besvär kan man behöva bli opererad. När man gallopereras tas gallblåsan bort. Operationen kan göras om man har gallsten eller förkalkningar i gallblåsans vägg. I sällsynta fall kan man få cancer i gallblåsan. Detta ska handläggas på universitetssjukhus.


Galloperationer görs vanligtvis på grund av att gallblåsan innehåller gallstenar som har orsakat besvär och inte kan behandlas med läkemedel. Gallblåsan kan också opereras bort om man har gallstenar i gallgångarna.


En mycket ovanlig anledning till operation är att gallblåsans vägg har blivit förkalkad. Läkaren brukar då vilja ta bort gallblåsan eftersom det finns risk för att man på sikt kan få cancer i den. Det går bra att leva utan gallblåsa.


Läs mer om Gallsten

Läs mer om Galloperation